СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Език свещен. (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева…)


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 110-112

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


371 изтегляния от 28.6.2018 г.