СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов“


Автори:
Димитър Михайлов

Страници: 113-113

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


285 изтегляния от 28.6.2018 г.