СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Ежегодната конференция „Езици, култури, комуникации“ във Филологическия факултет на ВТУ


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 115-116

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


315 изтегляния от 28.6.2018 г.