Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед


Павел Петков

Резюме:

Статията разглежда образите на Китай от тяхната най-ранна поява в европейски източници на информация за страната (позната като Катхей и земята на Seres) до края на деветнадесети век. Проследява се развитието на тези образи през вековете и как са се променяли те според вариациите в начините, по които представителите на Запада възприемат света. Обръща се специално внимание на цикличното естество на създаването на образи. Авторите са разпределени в няколко отделни групи, отнасящи се за различните периоди на комуникация и взаимодействие.

Ключови думи:

Китай, миграции, образи, репрезентация.

Изтегляне


208 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Macedonia / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States