СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културни стереотипи. Образът на японците


Автори:
Магдалена Василева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 23-31

Резюме:

Културните стереотипи винаги намират място в сферата на интеркултурната комуникация и чуждо- езиковото обучение независимо от усвоявания език. Заедно с развитието на интеркултурната компе- тентност това е една от темите, застъпени и в Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР, 2001). В настоящата работа ще се опитаме да дефинираме понятието „стереотип“, което ще ни помогне да разгледаме ролята на културните стереотипи в обучението по японски език. Проучването има за цел да разкрие образа на японеца през погледа на: 1) българските медии и 2) български студенти, изучаващи японски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В 2) ще проследим дали този образ се променя след срещата на живо между български и японски студенти, посетили нашия университет по споразумение между двете учебни заведения.


Ключови думи:

стереотип, културен стереотип, етноцентризъм, културна осъзнатост, интеркултурна осъзнатост.

Изтегляне


379 изтегляния от 28.6.2018 г.