СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Текстът във всекидневието на българските германци


Автори:
Таня Матанова Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, България

Страници: 48-58

Резюме:

В настоящия текст се разглежда присъствието на немски и български текстове в ежедневието на български германци и по-точно в техните дейности и комуникацията с други хора в реалния свят – роднини, приятели, съседи и други съграждани, както и в Интернет – като членове на виртуални общности и групи или като собственици на уебстраници.


Ключови думи:

Германци в България, онлайн и офлайн текстове, естествена и виртуална комуникация, виртуални колективи.

Изтегляне


392 изтегляния от 28.6.2018 г.