Георги Ингилизов и българската маринистика


Маргрета Григорова

Резюме:

Статията представя концепциите, идеите и инициативите (редакторска дейност, филмография) на ма- риниста Георги Ингилизов (1955–2018), свързани със състоянието на българската маринистика и нейното място в българската литература. Проследен е творческият път на мариниста и са разгледани основни аспекти на неговата морска проза, свързани с моряшките ценности и проблеми. Текстът кореспондира с интервюто с този автор, представено в едноименната рубрика на настоящия брой.

Ключови думи:

българска маринистика, Георги Ингилизов, Върбан Стаматов, море, литература.

Изтегляне


264 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States