СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Георги Ингилизов и българската маринистика


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 59-68

Резюме:

Статията представя концепциите, идеите и инициативите (редакторска дейност, филмография) на ма- риниста Георги Ингилизов (1955–2018), свързани със състоянието на българската маринистика и нейното място в българската литература. Проследен е творческият път на мариниста и са разгледани основни аспекти на неговата морска проза, свързани с моряшките ценности и проблеми. Текстът кореспондира с интервюто с този автор, представено в едноименната рубрика на настоящия брой.


Ключови думи:

българска маринистика, Георги Ингилизов, Върбан Стаматов, море, литература.

Изтегляне


442 изтегляния от 28.6.2018 г.