Varia: Размисли за съставните глаголни сказуеми, с първи компонент – форма на безличен глагол


Иван Недев

Резюме:

В тази статия разкриваме някои разсъждения относно границите на съставните глаголни сказуеми, чийто първи компонент е изразен чрез форма на безличен глагол (а вторият компонент може да бъде изразен както чрез форма на личен глагол, така и чрез форма на безличен глагол или на личен глагол с безлична употреба). Основното положение, от което излизаме, е: всяко съчетание, образувано от две глаголни форми (свързани помежду си чрез езиковия елемент да), първата от които е форма на безличен глагол, функционира в изречението като съставно глаголно сказуемо. При установяването на такова съставно глаголно сказуемо основно значение има доказателството, че първият му компонент е изразен чрез форма на безличен глагол.

Ключови думи:

съчетаемост, третолични глаголи, носител на състоянието, производител на действието.

Изтегляне


152 изтегляния от 28.6.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States