Социално-икономически анализи, 2018 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 110 от 8.2.2019 г.)

Триизмерно изследване на винения пазар
Илиян Георгиев
(изтегляния 106 от 8.2.2019 г.)

Дигитални маркетинг трансформации
Любомир Любенов
(изтегляния 121 от 8.2.2019 г.)

За същността на счетоводния анализ
Петя Петрова
(изтегляния 123 от 8.2.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 188 от 8.2.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 111 от 8.2.2019 г.)