Социално-икономически анализи, 2018 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 122 от 8.2.2019 г.)

Триизмерно изследване на винения пазар
Илиян Георгиев
(изтегляния 115 от 8.2.2019 г.)

Дигитални маркетинг трансформации
Любомир Любенов
(изтегляния 136 от 8.2.2019 г.)

За същността на счетоводния анализ
Петя Петрова
(изтегляния 142 от 8.2.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 203 от 8.2.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 129 от 8.2.2019 г.)