СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2018 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 161 от 8.2.2019 г.)

Триизмерно изследване на винения пазар
Илиян Георгиев
(изтегляния 156 от 8.2.2019 г.)

Дигитални маркетинг трансформации
Любомир Любенов
(изтегляния 171 от 8.2.2019 г.)

За същността на счетоводния анализ
Петя Петрова
(изтегляния 205 от 8.2.2019 г.)

За авторите
(изтегляния 258 от 8.2.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 158 от 8.2.2019 г.)