СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работата на списание „Социално-икономически анализи“


Автори:
Страници: 183-184

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


159 изтегляния от 8.2.2019 г.