Етични правила за работата на списание „Социално-икономически анализи“Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


113 изтегляния от 8.2.2019 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States