СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2019 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 145 от 10.6.2019 г.)

Poverty as the Main Motive for Abandonment of Children
Cvetelina Berberova–Valcheva
(изтегляния 119 от 10.6.2019 г.)

Социалната икономика – възможности и предизвикателства
Победа Луканова
(изтегляния 165 от 10.6.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 150 от 10.6.2019 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 129 от 10.6.2019 г.)