СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2019 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 591 от 10.6.2019 г.)

Poverty as the Main Motive for Abandonment of Children
Tsvetelina Berberova-Valcheva
DOI: https://doi.org/10.54664/ZSOH4660
(изтегляния 656 от 10.6.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 687 от 10.6.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 595 от 10.6.2019 г.)