СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стратегическо управленско счетоводство – състояние, проблеми и перспективи


Автори:
Мария Павлова

Страници: 95-107

Резюме:

Strategic management accounting is considered a fast developing scientific sphere, part of the traditional management accounting. However, recent literature has increasingly criticized various aspects of strategic management accounting. Therefore, the aim of the current work is to identify the reasons behind these critics and propose ways to overcome them.


Ключови думи:

Accounting; Strategy; Strategic Management Accounting; Strategic Management; Competitiveness; Strategic Management Accounting Techniques.

Изтегляне


259 изтегляния от 10.6.2019 г.