СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работа на списание "Социално-икономически анализи"


Автори:
Страници: 108-111

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


94 изтегляния от 10.6.2019 г.