СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сравнителни предимства на България във външната търговия с текстилни продукти


Автори:
Даниел Диманов

Страници: 33-44

Резюме:

The article examines Bulgaria’s comparative advantages in the international trade in textile products during the 2001–2017 period. We have used the Balassa (RCA), Vollrath (RTA), and Lafay (LFI) indexes in the analysis. These generally show the country’s comparative advantages in apparel exports and the comparative disadvantages in textile products characterised by a lesser degree of processing. The index quantities provide important insight into the state and place occupied in the global market by Bulgarian textile produce.


Ключови думи:

Comparative Advantages; Foreign Trade Specialisation; Textile Products; Balassa Index; Vollrath Index; Lafay index.

Изтегляне


155 изтегляния от 10.6.2019 г.