СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Экономические последствия процесса Brexit для Европейского союза и Великобритании: эффективность интеграции


Автори:
Игор А. Филькевич

Страници: 54-60

Резюме:

This article raises questions of the effectiveness of the development of world economic integration associations. The original interpretation of the effect of the UK’s exit from the European Union (Brexit) as a symptom of geo-economic reformatting of the global economy is given. We study the effects that contribute to the expansion of the international economic integration process. The factors of deepening regional integration on the basis of geo-economic cooperation are revealed.


Ключови думи:

International Economic Integration; Вrexit; Integration Effects; Regional Associations; Integration Process; International Agreements; Geo-Economic Cooperation.

Изтегляне


112 изтегляния от 10.6.2019 г.