СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2021 / Том 13 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 456 от 20.12.2021 г.)

Conceptual Framework of Behavioural Economics
Maya Tsoklinova
DOI: https://doi.org/10.54664/SXNH4466
(изтегляния 1033 от 20.12.2021 г.)

Ценообразуване на услуги в България
Татяна Нецева-Порчева
DOI: https://doi.org/10.54664/EDPQ6424
(изтегляния 1124 от 20.12.2021 г.)

За авторите

(изтегляния 501 от 20.12.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 441 от 20.12.2021 г.)