СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Парична политика на България в процеса на присъединяване към Еврозоната. Монография. Автор: Сергей Румянов Радуканов. Велико Търново: Ай анд Би, 2022, 136 с., ISBN 978-619-7281-83-5


Автори:
Марин Маринов Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, България

Страници: 273-274
DOI: https://doi.org/10.54664/UTNN9433

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


270 изтегляния от 21.12.2022 г.