СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2022 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 391 от 21.12.2022 г.)

Приложение на омниканалната дистрибуция в туризма
Надежда Костадинова Пламен Ценов
DOI: https://doi.org/10.54664/JBCB3468
(изтегляния 331 от 21.12.2022 г.)

Счетоводството в социалните медии
Петя Петрова
DOI: https://doi.org/10.54664/YGRI6094
(изтегляния 289 от 21.12.2022 г.)

За авторите

(изтегляния 270 от 21.12.2022 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 258 от 21.12.2022 г.)