СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила за работата на списание „Социално-икономически анализи“


Автори:
Страници: 278-281

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


225 изтегляния от 21.12.2022 г.