СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение на омниканалната дистрибуция в туризма


Автори:
Надежда Костадинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Пламен Ценов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 231-239
DOI: https://doi.org/10.54664/JBCB3468

Резюме:


Omnichannel distribution is gaining more and more popularity in today’s world of digitalization and globalization. An increasing number of travel companies are discovering its advantages and implementing it in their activities. The main focus of omnichannel distribution is on consumers and their shopping experiences. All stages of the purchase process must be seamless and as convenient as possible for consumers.


Ключови думи:

omnichannel distribution; omnichannel approach; tourism; advantages; strategy.

Изтегляне


353 изтегляния от 21.12.2022 г.