СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2014 / Том 6 / Брой 1

Статии

Риск и икономически цели на фирмата
Анатолий Асенов

(изтегляния 737 от 30.11.2016 г.)

Как кариерата „изяде” професията
Венета Христова

(изтегляния 889 от 30.11.2016 г.)

Преглед на месодайното говедовъдство в Република Молдова
Николай Марков

(изтегляния 1005 от 30.11.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 536 от 1.3.2019 г.)