СПИСАНИЕ "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Социално-икономически анализи, 2016 / Том 8 / Брой 1

Статии

Членството в ЕС – конвергентни резултати, проблеми и тенденции
Андрей Захариев Димитър Костов Мартин Димитров

(изтегляния 846 от 8.7.2016 г.)

Методология за избор на доставчик на IAAS облачна услуга
Бойчо Бойчев Наталия Маринова

(изтегляния 1207 от 8.7.2016 г.)

Потенциал за развитие на гурме туризма в България
Анелия Петкова

(изтегляния 903 от 8.7.2016 г.)

Ролята на България в международните инвестиционни проекти
Виктория Пенева Еванета Ефтимова

(изтегляния 889 от 8.7.2016 г.)

Зеленият бизнес
Цветомира Облашкова Боян Кирилов

(изтегляния 909 от 8.7.2016 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 716 от 17.7.2018 г.)

Съдържание

(изтегляния 481 от 29.5.2019 г.)