Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложения: Приложение към Ирина Генова. Реализмът на модернизмите /модернизмът на реализмите: един пример от България


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


56 изтегляния от 19.9.2019 г.