Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Визуални изследвания, 2019 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 633 от 19.9.2019 г.)

Абсурдното в изкуството
Валентин Ангелов
DOI: https://doi.org/10.54664/NOYX2605
(изтегляния 628 от 19.9.2019 г.)

Проекция на въображаемото
Радко Спасов
DOI: https://doi.org/10.54664/XASV4380
(изтегляния 544 от 19.9.2019 г.)

Елена Каблешкова. Четири автопортрета
Марина Теофилова
DOI: https://doi.org/10.54664/KJTH2472
(изтегляния 627 от 19.9.2019 г.)

Черният квадрат – от Але до Малевич
Александър Гьошев
DOI: https://doi.org/10.54664/JVAH6863
(изтегляния 791 от 19.9.2019 г.)

Чудовището от хотелската стая
Мария Анастасова
DOI: https://doi.org/10.54664/WAPV4304
(изтегляния 618 от 19.9.2019 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 676 от 19.9.2019 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 537 от 19.9.2019 г.)

Eтични правила

(изтегляния 448 от 19.9.2019 г.)