Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Модерното и постмодерното в творчеството на Марин Върбанов, Васил Овчаров, Владимир Овчаров и Димитър Балев


Автори:
Лаура Димитрова

Страници: 21-29

Резюме:

These article reveals the modern and postmodern tendencies in the artworks of four eminent Bulgarian textile artists: Maryn Varbanov, Vasil Ovcharov, Vladimir Ovcharov and Dimitar Balev.


Ключови думи:

modern, postmodern, textile art, Bulgarian artists, eclecticism.

Изтегляне


154 изтегляния от 19.9.2019 г.