Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изкуство и културни индустрии. От гледна точка на антиконформизма


Автори:
Атанас Тотляков

Страници: 53-60

Резюме:

This article discusses the issues that arise from the development and institutional acceptance of practices known as cultural industries. The intersection between emancipated art and its industrialized forms is a kind of conflict zone in which different conceptual nuclei resist.


Ключови думи:

art, cultural industries, conformism, anti-conformism.

Изтегляне


70 изтегляния от 19.9.2019 г.