СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 446 от 9.6.2017 г.)

За агресията у учениците от начална училищна възраст
Георги Проданов

(изтегляния 3203 от 9.6.2017 г.)

Бежанският проблем и децата социалнопедагогически анализ
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 603 от 9.6.2017 г.)

Качество на образованието – реалност и перспективи
Антония Кръстева

(изтегляния 1566 от 9.6.2017 г.)

Фолклорът в българската клавирна миниатюра
Стефка Бочева

(изтегляния 2862 от 9.6.2017 г.)

Рефлексията в обучението на преразказване в I–IV клас
Мариана Мандева

(изтегляния 1391 от 9.6.2017 г.)

Особености на развитието на началния етап на обучение по математика в другите страни
Виолета Маринова Антоанета Дочева

(изтегляния 3686 от 9.6.2017 г.)

Математическо моделиране в обучението по математика – горен курс
Виолета Маринова Венета Недялкова

(изтегляния 3650 от 9.6.2017 г.)

Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия
Виолета Маринова Камелия Колева

(изтегляния 2037 от 9.6.2017 г.)

Годишнини и Юбилеи

(изтегляния 552 от 9.6.2017 г.)