БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

К ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ СВ. СВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ БЕССАРАБСКИМИ БОЛГАРАМИ В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ СТ


Автори:
Игор Пушков

Страници: 153-166

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


545 изтегляния от 16.10.2017 г.