БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ПОЛИТИЧЕСКИ ГОНЕНИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ ОТ БОЛГРАДСКИ РАЙОН ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК: ПО СПОМЕНИ НА ОЧЕВИДЦИ


Автори:
Илонка Попова

Страници: 167-178

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


729 изтегляния от 16.10.2017 г.