БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНИ НАГЛАСИ И ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЕЛО ЧИЙШИЯ (СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИИ). РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ


Автори:
Олга Водинчар

Страници: 289-304

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1105 изтегляния от 16.10.2017 г.