БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сравнителни житиеписи в епохата на бунта на масите. За някои аспекти на отношението «писател — власт» в България и Украйна в периода 1920-1960


Автори:
Стилиян Стоянов

Страници: 347-352

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


359 изтегляния от 16.10.2017 г.