БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Писмената традиция на бесарабските българи. Литература


Автори:
Надежда Попаз-Кула

Страници: 353-363

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1140 изтегляния от 16.10.2017 г.