БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспар ери: аспаз ери — старинно хазарско, печенежко и куманско име на България и Бесарабия


Автори:
Тодор Балкански

Страници: 397-403

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


471 изтегляния от 16.10.2017 г.