БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските фамилни имена в Комрат и Района


Автори:
Кирил Цанков

Страници: 405-411

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1561 изтегляния от 16.10.2017 г.