БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

От ономастиката към историята на българското село Нова Ивановка в Арцизки район (Одеска област)


Автори:
Марияна Парзулова

Страници: 413-422

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


420 изтегляния от 16.10.2017 г.