БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Още нещо към въпроса за краткогласието и пълногласието в българския и руския език


Автори:
Васил Кондов

Страници: 459-460

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


327 изтегляния от 16.10.2017 г.