БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Особености на числителното име в тараклийския говор


Автори:
Мария Паслар

Страници: 469-474

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


513 изтегляния от 16.10.2017 г.