БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кримско-български културни връзки и влияния през ХІ–ХІІ в. в рамките на Византийската империя (по данни от керамиката)


Автори:
Борис Д. Борисов

Страници: 33-48

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


754 изтегляния от 16.10.2017 г.