БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИ, УЧИЛИ В НОВОРУСИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОДЕСА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (1865-1878 г.)


Автори:
Никола Б. Караиванов

Страници: 85-95

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


926 изтегляния от 16.10.2017 г.