БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2021 / Том 29 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 355 от 28.6.2021 г.)

Усещането за травматичност в ситуацията на актуална заплаха
Румяна Крумова-Пешева Харалампи Пешев
DOI: https://doi.org/10.54664/JFBB1565
(изтегляния 425 от 28.6.2021 г.)

Работохолизъм в условията на пандемия: сравнителен анализ между България и Унгария
Албена Крумова Martha Juhasz Магдалена Гарванова Rita Repaczki Плама Христова
DOI: https://doi.org/10.54664/XDMZ9632
(изтегляния 439 от 28.6.2021 г.)

Психологически реакции към пандемията COVID-19
Любка Любенова-Вашкова
DOI: https://doi.org/10.54664/QBTU4654
(изтегляния 364 от 28.6.2021 г.)

Foundations Forthe Quadriarchic Characteristics Mode
Лави Сигман
DOI: https://doi.org/10.54664/VFUJ1874
(изтегляния 504 от 28.6.2021 г.)

Информация за авторите

(изтегляния 448 от 28.6.2021 г.)

Информация за изданието

(изтегляния 310 от 28.6.2021 г.)