Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2018 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 493 от 9.10.2020 г.)

М-повторенията в българската реч
Стоян Буров Велин Петров
DOI: https://doi.org/10.54664/CBKS1387
(изтегляния 891 от 12.10.2020 г.)

Сладки ли са "сладките" думи?
Анита Тодоранова
DOI: https://doi.org/10.54664/XGRV7898
(изтегляния 554 от 12.10.2020 г.)

Страдателният залог в устната реч
Марина Джонова
DOI: https://doi.org/10.54664/BQXR9354
(изтегляния 484 от 13.10.2020 г.)

Информация за авторите

(изтегляния 508 от 5.11.2020 г.)

Contents

(изтегляния 377 от 5.11.2020 г.)

About the Authors in the Issue

(изтегляния 373 от 2.9.2021 г.)