Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Глаголи от свършен вид в сегашно повторително време


Автори:
Елица Топалова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 394-405

Резюме:


Статията разглежда случаите на употреба на глаголите от свършен вид във форми за сегашно повторително време, когато не са сказуеми в подчинени изречения. Посочените примери, почерпени както от съвременната речева практика на българи- на, така и от възрожденски и съвременни литературни произве- дения, доказват, че явлението е преминало в художествената лите- ратура именно от речевата практика.


Ключови думи:

морфология, глаголи, българска речева практика, свършен вид, сегашно повторително време.

Изтегляне


100 изтегляния от 13.10.2020 г.