СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2010 / Том 19 / Брой 1

Статии

Смисълът на нонсенса
Пенка Пехливанова

(изтегляния 726 от 20.4.2017 г.)

Гьотевите прозрения за принципите на наратологията (І част)
Николина Бурнева

(изтегляния 789 от 20.4.2017 г.)

Маса и власт – подстъпи към митологичното мислене (ІІ част)
Пенка Ангелова

(изтегляния 1277 от 20.4.2017 г.)

Научно съобщение: За българските автори в Румъния
Георги Николов

(изтегляния 771 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: И те в литературата
Марина Владева

(изтегляния 601 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Колективната памет в разкази на немски език
Елена Павлова

(изтегляния 595 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Нов помощник в интеркултурния диалог
Владислав Маринов

(изтегляния 638 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: За един нов учебник по немски език за българи
Милена Иванова

(изтегляния 684 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Ценен документален принос
Елена Налбантова

(изтегляния 720 от 20.4.2017 г.)

Хроника: ІХ международен симпозиум „Търновска книжовна школа“
Димитър Кенанов Лора Тасева Димитър Й. Димитров

(изтегляния 820 от 20.4.2017 г.)

Хроника: Кръгла маса: „Старобългарската ръкописна книга”
Димитър Кенанов Лора Тасева Димитър Й. Димитров

(изтегляния 466 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Памет за Григорий Цамблак
Димитър Кенанов

(изтегляния 429 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Х симпозиум на МАПРЯЛ
Благовест Благоев

(изтегляния 428 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Езикът на правото и политиката
Людмила Иванова

(изтегляния 430 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Ден на отворените врати
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 413 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша
Валентина Бонджолова Мариола Мостовска

(изтегляния 449 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш
Ценка Иванова

(изтегляния 351 от 18.3.2019 г.)

In Memoriam: Вечна памет за Стефан Гърдев
Стоян Буров

(изтегляния 388 от 18.3.2019 г.)

In Memoriam: Разделяме се със Страхил Попов
Радослав Радев

(изтегляния 372 от 18.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 355 от 18.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 351 от 18.3.2019 г.)