СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2010 / Том 19 / Брой 1

Статии

Смисълът на нонсенса
Пенка Пехливанова
(изтегляния 285 от 20.4.2017 г.)

Гьотевите прозрения за принципите на наратологията (І част)
Николина Бурнева
(изтегляния 309 от 20.4.2017 г.)

Научно съобщение: За българските автори в Румъния
Георги Николов
(изтегляния 326 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: И те в литературата
Марина Владева
(изтегляния 238 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Колективната памет в разкази на немски език
Елена Павлова
(изтегляния 231 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Нов помощник в интеркултурния диалог
Владислав Маринов
(изтегляния 236 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: За един нов учебник по немски език за българи
Милена Иванова
(изтегляния 277 от 20.4.2017 г.)

Рецензия: Ценен документален принос
Елена Налбантова
(изтегляния 295 от 20.4.2017 г.)

Хроника: ІХ международен симпозиум „Търновска книжовна школа“
Димитър Й. Димитров Димитър Кенанов Лора Тасева
(изтегляния 357 от 20.4.2017 г.)

Хроника: Кръгла маса: „Старобългарската ръкописна книга”
Димитър Й. Димитров Димитър Кенанов Лора Тасева
(изтегляния 88 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Памет за Григорий Цамблак
Димитър Кенанов
(изтегляния 74 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Х симпозиум на МАПРЯЛ
Благовест Благоев
(изтегляния 78 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Езикът на правото и политиката
Людмила Иванова
(изтегляния 76 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Ден на отворените врати
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 72 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша
Валентина Бонджолова Мариола Мостовска
(изтегляния 55 от 18.3.2019 г.)

Хроника: Славистични срещи 2010: Велико Търново – Ниш
Ценка Иванова
(изтегляния 50 от 18.3.2019 г.)

In Memoriam: Вечна памет за Стефан Гърдев
Стоян Буров
(изтегляния 55 от 18.3.2019 г.)

In Memoriam: Разделяме се със Страхил Попов
Радослав Радев
(изтегляния 62 от 18.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 56 от 18.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 58 от 18.3.2019 г.)