СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дискусия: Портретът като жанр в българската литературна критика


Автори:
Страници: 188-204

Резюме:

На 12 юни 2009 г. в град Златарица се състоя празнично тържество, посветено на дейността на големите критици Иван Радославов и Иван Мешеков. Негови инициатори бяха община Златарица и катедра „Българска литература” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. На тържеството бе връчена поредната литературна награда на името на двамата критици. По решение на тричленно жури в състав акад. Иван Радев, проф. О. Сапарев и проф. С. Янев с нея бе удостоен за цялостно творчество критикът Чавдар Добрев. След награждаването бе проведена кръгла маса на тема „Портретът като жанр в българската литературна критика”, в която наред с великотърновски преподаватели участваха и гости от други университети и културни центрове – проф. Светлозар Игов, проф. Михаил Неделчев, доц. Владимир Янев, д-р Димитър Кръстев, Магдалена Костова, поетът Велизар Велков и др. Водеща нишка на разговора бе идеята, че макар и исторично явление, портретът като критически жанр е изключително гъвкав като форма и въпреки по-стеснените или по- свободните си употреби е неизбежна част от самосъзнаиието на литературната критика, доколкото индивидуалното творчество, „името”, наред с творбата, е предопределено да бъде винаги една от двете основни мерни единици. Тук предлагаме втората част на записа на кръглата маса. Първата част ще бъде публикувана в списание „Език и литература”.


Ключови думи:


Изтегляне


231 изтегляния от 20.4.2017 г.