СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Между „парадоксите на възприемането“ и „перспективите на изучаването“


Автори:
Наталия Няголова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


208 изтегляния от 20.4.2017 г.