СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Ден на отворените врати


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова

Страници: 254-256

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


54 изтегляния от 18.3.2019 г.