СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша


Автори:
Валентина Бонджолова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Мариола Мостовска

Страници: 256-257

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


42 изтегляния от 18.3.2019 г.