СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Нишкият и Великотърновският университет в културата на Сърбия и България


Автори:
Йордана Маркович

Страници: 259-260

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


41 изтегляния от 18.3.2019 г.