СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен на Марин Петков


Автори:
Страници: 262-263

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


44 изтегляния от 18.3.2019 г.