СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam: Да се сбогуваме завинаги с човека и учения Стефанка Стефанова


Автори:
Верка Иванова

Страници: 272-273

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


42 изтегляния от 18.3.2019 г.