СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стандарт за оформяне на материалите в сп. „Педагогически алманах“


Автори:
Страници: 279-280

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


43 изтегляния от 18.3.2019 г.