Научно съобщение: Към лингвокултурното тълкуване на концепта „мъдрост“ в книгата „Притчи Соломонови“


Румяна Петрова

Резюме:

The paper „Towards а Linguo-Cultural Interpretation of the Concept of Wisdom in the Book of Proverbs” demonstrates the application of the culturematic approach in the description of “wisdom” in „The

Ключови думи:


Изтегляне


316 изтегляния от 20.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Croatia / Europe / Germany / Greece / Netherlands / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States