СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Към лингвокултурното тълкуване на концепта „мъдрост“ в книгата „Притчи Соломонови“


Автори:
Румяна Петрова

Страници: -

Резюме:

The paper „Towards а Linguo-Cultural Interpretation of the Concept of Wisdom in the Book of Proverbs” demonstrates the application of the culturematic approach in the description of “wisdom” in „The


Ключови думи:


Изтегляне


368 изтегляния от 20.4.2017 г.